| LA CÈL·LULA | L'ALIMENTACIÓ | EL COS HUMÀ | ELS ANIMALS | WEBS PER A TREBALLAR DIFERENTS CONCEPTES | LES PLANTES | ALTRES

LA CÈL·LULA

(Material elaborat des del Seminari de Tutors d'Aules d'Acollida del Garraf)

 • Nivell 1: Concepte de cèl·lula i les seves principals parts. Té activitats.
external image msword.png la cèl.lula nivell 1.doc external image pdf.png La cèl·lula nivell 1.pdf

 • Nivell 2: concepte de cèl·lula, tipus d'éssers i les seves principals parts. És més complert que el nivell 1. Té activitats al final.
external image msword.png La cèl·lula nivell 2.doc external image pdf.png La cèl·lula nivell 2.pdf

 • Nivell 3: concepte de cèl·lula, tipus d'éssers, les parts d'una cèl·lula (més complert que els nivells anteriors), informació adicional i exercicis.
external image msword.png la cel.lula nivell 3.doc external image pdf.png la cel.lula nivell 3.pdf

| LA CÈL·LULA | L'ALIMENTACIÓ | EL COS HUMÀ | ELS ANIMALS | WEBS PER A TREBALLAR DIFERENTS CONCEPTES | LES PLANTES | ALTRES

L'ALIMENTACIÓ

Dossier compensatòria aliments Material en PDF -escanejat- d'un dossier del Programa d'Educació Compensatòria.

| LA CÈL·LULA | L'ALIMENTACIÓ | EL COS HUMÀ | ELS ANIMALS | WEBS PER A TREBALLAR DIFERENTS CONCEPTES | LES PLANTES | ALTRES

EL COS HUMÀ

Webs per a treballar diferents conceptes: En aquestes pàgines podreu trobar informació i activitats per a treballar qüestions referides al cos humà en primària (fisonomia, els diferents aparells, la nutrició, etc.):

| LA CÈL·LULA | L'ALIMENTACIÓ | EL COS HUMÀ | ELS ANIMALS | WEBS PER A TREBALLAR DIFERENTS CONCEPTES | LES PLANTES | ALTRES

ELS ANIMALS


| LA CÈL·LULA | L'ALIMENTACIÓ | EL COS HUMÀ | ELS ANIMALS | WEBS PER A TREBALLAR DIFERENTS CONCEPTES | LES PLANTES | ALTRES

WEBS PER A TREBALLAR DIFERENTS CONCEPTES


| LA CÈL·LULA | L'ALIMENTACIÓ | EL COS HUMÀ | ELS ANIMALS | WEBS PER A TREBALLAR DIFERENTS CONCEPTES | LES PLANTES | ALTRES

LES PLANTES

 • (escrita). Material elaborat des del Seminari de Tutors d'Aules d'Acollida del Garraf.
 • (àudio). Material elaborat des del Seminari de Tutors d'Aules d'Acollida del Garraf.
 • (àudio). Material elaborat des del Seminari de Tutors d'Aules d'Acollida del Garraf.
 • (àudio). Material elaborat des del Seminari de Tutors d'Aules d'Acollida del Garraf.
 • (escrita i àudio). Material elaborat des del Seminari de Tutors d'Aules d'Acollida del Garraf.
 • (escrita). Material elaborat des del Seminari de Tutors d'Aules d'Acollida del Garraf.
 • (conté tres documents diferents: el primer és una fitxa per a treballar les plantes -escrit-; la segona són consells i activitats; la tercera és un petit vocabulari -de sis plantes- en diferents idiomes).
 • (exercicis per fer directament a l'ordinador amb àudio. s'inclouen altres conceptes com el calendari...)
 • Els següents documents són materials per treballar per escrit els conceptes estudiats anteriorment:


| LA CÈL·LULA | L'ALIMENTACIÓ | EL COS HUMÀ | ELS ANIMALS | WEBS PER A TREBALLAR DIFERENTS CONCEPTES | LES PLANTES | ALTRES

ALTRES

Mingueza de la Villa i M. Nieves Gómez Blanco durant el període llicència retribuïda (curs 2008-2009) .
Guia:

tornar.jpg