Notes per a facilitar la comunicació amb les famílies nouvingudes | Informacions d'interès per a transmetre a les famílies | Serveis Socials | Consell Comarcal del Garraf |

Notes per a facilitar la comunicació amb les famílies nouvingudes

  • Relació de notes per al centre:
1 - Sol·licitud d’entrevista per part del centre educatiu
2 - Horari setmanal de l’alumne/a
3a - Professorat - Educació Primària
3b - Professorat - Educació Secundària
4 - Servei de menjador. Medicació
5 - Subministrament de medicaments
6 - Autorització per participar en sortides culturals durant el curs
7 - Autorització sortida cultural puntual
8 - Autorització per a l’ús del dret d’imatge de l’alumne/a
9 - Faltes no justificades d’assistència
10 - Comunicació detecció polls. Recomanacions

  • Relació de notes per a la família:
11 - Sol·licitud d’entrevista per part de la família
12 - Justificació d’absència per part de la família


Notes per a facilitar la comunicació amb les famílies nouvingudes | Informacions d'interès per a transmetre a les famílies | Serveis Socials | Consell Comarcal del Garraf |

Informacions d'interès per a transmetre a les famílies

- Vilanova i la Geltrú
- Sitges
- Sant Pere de Ribes - Les Roquetes.Servei local del català (SLC)
- Sant Pere de Ribles- Les Roquetes. Escola d'Adults
- Cubelles

Notes per a facilitar la comunicació amb les famílies nouvingudes | Informacions d'interès per a transmetre a les famílies | Serveis Socials | Consell Comarcal del Garraf |

Serveis Socials


Notes per a facilitar la comunicació amb les famílies nouvingudes | Informacions d'interès per a transmetre a les famílies | Serveis Socials | Consell Comarcal del Garraf |

Consell Comarcal del Garraf

Consell Comarcal del Garraf Servei de traducció per a persones nouvingudes (http://www.ccgarraf.cat/consell/traduccionsForm/form2.php), rutes de transport,etc.

tornar.jpg