MATERIAL DE TREBALL PER A L'ALUMNAT

Propostes didàctiques per aprendre català (documents, pdf, pàgines web...) i propostes didàctiques de diferents matèries, tant de Primària com de Secundària.

ADRECES D'INTERÈS

Pàgines web per consultar i utilitzar diferents recursos; blocs, webs i wikis d'escoles i instituts; i bibliografia per a l'aprenentatge de la Llengua Catalana.

RECURSOS PER AL PROFESSORAT

Models de programacions, de documents de les avaluacions (inicial i final); PII; informes i recursos per a treballar la llengua oral i escrita.

RECURSOS PER A LES FAMÍLIES

Documents adreçats a les famílies, alguns en diferents llengües.

BONES PRÀCTIQUES

Bones pràctiques dutes a terme pels professors i professores de les aules d'acollida del Garraf.

Links:

crp_garraf.jpg
CRP Garraf
LIC.jpg
LIC-Alumnat nouvingut
ico_acollida.jpg
Edu365.cat
Gencat.gif

Traductor automàtic
espurna.png
Projecte Espurna

Novetats: