Propostes didàctiques | Lèxic: | Contes: | Cançons i poemes: | Recursos per incentivar l'ús de la llengua: | Altres: | Vocabularis i diccionaris:

Propostes didàctiques


 • Adaptació de lectures per a alumnes nouvinguts: textos escollits són d’estructura simple i de llenguatge senzill. Aquestes lectures estan adreçades a alumnat nouvingut amb domini de les habilitats de descodificació.
 • Comencem: material que ofereix un conjunt d’activitats i propostes didàctiques per facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana
 • Edu365.cat: activitats per confegir paraules, contes, endevinalles...
  • El Mercat:Es presenten una sèrie de situacions comunicatives en el context d’un mercat, a partir de les quals es treballen les habilitats lingüístiques. Els continguts s’estructuren en quatre apartats (lèxic, frases, diàlegs i textos) i es presenten en diferents nivells de dificultat.
  • Vincles: Llengua catalana per a l’alumnat d’incorporació tardana. Té com a objectiu exercitar les quatre habilitats pròpies de tota competència comunicativa (escoltar, parlar, llegir i escriure).
  • Galí: Autoaprenentatge de la llengua català. Es pot utilitzar CD i treballar en línia. Es pot accedir a uns informes útils per a l’avaluació.
  • Muds de mots: Treballa el vocabulari de diferents camps semàntics, i en diferents nivells de dificultat. Permet l'autocorrecció dels exercicis.
  • Llegim: Tenen so, imatge i serveixen per adquisició del vocabulari que es treballa i per practicar l’escriptura.
  • Quidam: Té com a objectiu facilitar l’estructuració de la frase.
  • Entrena't per llegir: Projecte d'entrenament lector. S'hi pot treballar individualment des de casa o des de l'escola atenent als diferents ritmes d'aprenentatge.
 • Parlem, llegim i escrivim amb la Nàdia i en Li: material que ofereix un conjunt d’activitats i propostes didàctiques per facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana
 • Làmina "Aula d'acollida"; Làmina "Centre Acollidor"; Viure a Catalunya; i Vivim junts : recurs didàctic que permet realitzar un aprenentatge de lèxic dins d’un context. Les activitats que es presenten en aquestes orientacions tenen com a objectiu el treball de les quatre habilitats de la llengua: escoltar, parlar, llegir i escriure.
 • Primers dies. Activitats d'imatges de vocabulari i vídeos d'accions (l'institut, la casa, la ciutat, diàlegs, autoaprenentatge) realitzades per l'Associació Catalana per la Telemàtica Educativa (ACTE).
 • Genmagic (Portal de Investigación y Creación Multimedia Educativa): activitats interactives multimèdia.
 • www.parla.cat Espai virtual d'aprenentatge que posa a l'abast de tothom materials per aprendre la llengua catalana.
 • www.intercat.cat/ca/aprenc-catala: Pàgina web de recursos i materials creada per els serveis lingüístics de nou universitats catalanes i de l'Oficina de Política Lingüística amb la finalitat d'aprendre la llengua i la cultura catalanes.
 • www.xtec.net/~mgil2243>: Pàgina de recursos per a l'aula d'acollida elaborada per Marc Gil
 • Activitats JClic: cerca d'activitats educatives multimèdia de llengua catalana.

Propostes didàctiques | Lèxic: | Contes: | Cançons i poemes: | Recursos per incentivar l'ús de la llengua: | Altres: | Vocabularis i diccionaris:

Lèxic:


Propostes didàctiques | Lèxic: | Contes: | Cançons i poemes: | Recursos per incentivar l'ús de la llengua: | Altres: | Vocabularis i diccionaris:

Contes:

Cançons i poemes:

 • Pàgina Àngel Daban. Hi trobareu cançons, dites, contes, endevinalles, entre d'altres.
 • Música de poetes Poemes d'escriptors i escriptores catalans musicats.
 • Musiquetes.cat: adaptacions de cançons populars i tradicionals.
 • Poemes: recull de poemes adaptats al web agrupats en 4 blocs: poemes bestials, poemes naturals, poemes de Nadal i poemes boníssims.

Recursos per incentivar l'ús de la llengua:

 • El joc : recull de jocs de pati i d'aula que permeten un bon aprofitament de la llengua sense oblidar allò que és el més important en el joc, el fet de jugar. Si cliquem en la pestanya Classificació dels jocs , hi trobarem els jocs amb fitxes que contenen els següents apartats: Desenvolupament del joc; continguts lingüístics; material; i cantarelles, diàlegs, caçons...

Propostes didàctiques | Lèxic: | Contes: | Cançons i poemes: | Recursos per incentivar l'ús de la llengua: | Altres: | Vocabularis i diccionaris:

Altres:Propostes didàctiques | Lèxic: | Contes: | Cançons i poemes: | Recursos per incentivar l'ús de la llengua: | Altres: | Vocabularis i diccionaris:

Vocabularis i diccionaris:
tornar.jpg