Propostes didàctiques per aprendre català (documents, pdf, pàgines web...) i propostes didàctiques de diferents matèries, tant de Primària com de Secundària: