NIVELL INICIAL | | TEMARI | PLANS** **INDIVIDUALITZATS | AVALUACIÓ INICIAL | AVALUACIÓ FINAL | PAUTES D'OBSERVACIÓ | INFORMES AVALUACIÓ | ADRECES D'INTERÈS | BIBLIOGRAFIA

NIVELL INICIAL

Primer nivell dels graus de competència lingüística és l’A1: NIVELL INICIAL, punt en què l’aprenent aconsegueix un mínim de competència per interactuar de manera simple: A1 nivell inicial usuari bàsic, segons el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües.

NIVELL INICIAL | | TEMARI | PLANS** **INDIVIDUALITZATS | AVALUACIÓ INICIAL | AVALUACIÓ FINAL | PAUTES D'OBSERVACIÓ | INFORMES AVALUACIÓ | ADRECES D'INTERÈS | BIBLIOGRAFIA

TEMARI


(programacions de Badalona, Tarragona i Garraf). 1. Identificació personal2. Ensenyament i educació
3. Domini de la llengua
4. Relacions familiars
5. Estats físics i anímics d’una persona
6. Menjar i beure
7. Rutines diàries
8. Temps lliure i entreteniments
9. Habitatge i llocs de residència
10. Compres11. Viatges i trasllats
NIVELL INICIAL | | TEMARI | PLANS** **INDIVIDUALITZATS | AVALUACIÓ INICIAL | AVALUACIÓ FINAL | PAUTES D'OBSERVACIÓ | INFORMES AVALUACIÓ | ADRECES D'INTERÈS | BIBLIOGRAFIA

PLANS INDIVIDUALITZATS
NIVELL INICIAL | | TEMARI | PLANS** **INDIVIDUALITZATS | AVALUACIÓ INICIAL | AVALUACIÓ FINAL | PAUTES D'OBSERVACIÓ | INFORMES AVALUACIÓ | ADRECES D'INTERÈS | BIBLIOGRAFIA

AVALUACIÓ INICIAL


 • Instruccions per al professorat per a l'avaluació inicial de les competències de L1 i del coneixement del principi alfabètic de l'alumnat de nova incorporació al sistema educatiu català.
external image fle.gif Document en PDF external image pdf.gif (prova de castellà)
 • Instruccions per al professorat per a la prova de coneixements curriculars de Matemàtiques per a conèixer les habilitats bàsiques d'alumnes de 6 a 14 anys.
external image fle.gif Document en PDF external image pdf.gif (prova de matemàtiques en castellà)

NIVELL INICIAL | | TEMARI | PLANS** **INDIVIDUALITZATS | AVALUACIÓ INICIAL | AVALUACIÓ FINAL | PAUTES D'OBSERVACIÓ | INFORMES AVALUACIÓ | ADRECES D'INTERÈS | BIBLIOGRAFIA

AVALUACIÓ FINAL

 • Avaluació de l'alumnat de l'aula d'acollida de Primària

Presentació
Orientacions i instruments d'avaluació
Accés a la recollida de dades informatitzada
 • Avaluació de l'alumnat de l'aula d'acollida de Secundària

Presentació
Orientacions i instruments d'avaluació
Accés a la recollida de dades informatitzada

NIVELL INICIAL | | TEMARI | PLANS** **INDIVIDUALITZATS | AVALUACIÓ INICIAL | AVALUACIÓ FINAL | PAUTES D'OBSERVACIÓ | INFORMES AVALUACIÓ | ADRECES D'INTERÈS | BIBLIOGRAFIA

PAUTES D'OBSERVACIÓ

Aquí trobareu unes pautes d'observació dels continguts de cada unitat del temari que hi ha penjat a l'apartat de PROGRAMACIÓ basat en l' A1.


NIVELL INICIAL | | TEMARI | PLANS** **INDIVIDUALITZATS | AVALUACIÓ INICIAL | AVALUACIÓ FINAL | PAUTES D'OBSERVACIÓ | INFORMES AVALUACIÓ | ADRECES D'INTERÈS | BIBLIOGRAFIA

INFORMES AVALUACIÓ

Versió paper.
Versió paper.

Versió paper.
Versió paper.
Versió paper.

NIVELL INICIAL | | TEMARI | PLANS** **INDIVIDUALITZATS | AVALUACIÓ INICIAL | AVALUACIÓ FINAL | PAUTES D'OBSERVACIÓ | INFORMES AVALUACIÓ | ADRECES D'INTERÈS | BIBLIOGRAFIA

ADRECES D'INTERÈS

pàgina d'Acollida.net
 • www.espurna.cat Projecte Espurna: vol facilitar l'assoliment de les competències bàsiques i la plena integració de les aules obertes i dels nouvinguts.
 • http://phobos.xtec.cat/dsantama/ : Pàgina web de recursos per a l'acolliment lingüístic elaborada per Damià Santamaria, assessor TECNO-LIC de l'Urgell.
 • www.xtec.net/~mgil2243 Pàgina de recursos per a l'aula d'acollida elaborada per Marc Gil.
 • www.intercat.cat/ca/aprenc-catala: Pàgina web de recursos i materials creada per els serveis lingüístics de nou universitats catalanes i de l'Oficina de Política Lingüística amb la finalitat d'aprendre la llengua i la cultura catalanes.
 • http://blocs.xtec.cat/formaciofrancesc: Pàgina de recursos per treballar la llengua catalana elaborada per IUFM de Perpinyà.
 • http://aulaacollidaitaca.wikispaces.com: Pàgina web amb materials per treballar amb l'alumnat nouvingut.
 • webquestcat.cat Activitats per treballar en grup.
 • www.internostrum.com Sistema de traducció automàtica Català-Castellà Castellà-Català.
 • Drac magic Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals. Ofereixen serveis educatius relacionats amb el cinema.
 • Pangea Proveïdor d'Internet Solidari (membre de la APC) dedicat al món educatiu, la cooperació i el desenvolupament, CGIs, Bases de dades ...
 • Xarxa joves.net És un consorci per a la gestió i l’administració de la xarxa JOVES.net de recursos d’informació i participació dels joves. JOVES.net és un punt de trobada i difusió de les iniciatives públiques i privades a favor de la integració social i professional els i les joves en l’estat Espanyol mitjançant la informació, encara que l’àmbit preferent d’actuació és la Comunitat Valenciana.
 • Escola de cultura de Pau En aquesta web trobareu idees, reflexions i recursos per a organitzar una convivència pacífica al centre. L’educació per la pau té per objectiu oferir vivèn- cies i coneixements que donin eines a les persones per relacionar-se pacífica- ment.

BIBLIOGRAFIA

 • La fundació Bofill ha publicat una sèrie de llibres per facilitar l'acollida i per treballar la interculturalitat..
clip_image002.jpg
Omar.JPG
Vinguts.JPG
Tot_un_mon.JPG
Educació.JPG
Identitats.JPG
Racisme.JPG
Diversitat.JPG
Reconversió.JPG
L'acollida
L'Omar i l'Aixa
Vinguts del centre del món
Tot un món
Educació i
conflictes
interculturals
Identitats
Racisme als
centres edu-
catius
Diversitat
lingüística a
l'aula
La reconversió
de l'ofici
d'educar