Webs per a treballar diferents conceptes de Ciències Naturals
EL COS HUMÀ: En aquestes pàgines podreu trobar informació i activitats per a treballar qüestions referides al cos humà en primària (fisonomia, els diferents aparells, la nutrició, etc.).

http://www.edu365.cat/primaria/salut1/index.htm (Des d'aquí podreu accedir a l'esquelet humà, als aparells del cos, la higiene, malalties...).
http://www.edu365.cat/aulanet/coshuma/
http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/index.htm# (JClic: El cos humà – Aparell circulatori, respiratori, digestiu, reproductor)
http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/digestiu1/index.htm
http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/digestiu2/index.htm
http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/digestiu3/index.htm
http://www.edu365.cat/aulanet/ciencia/ (Cliqueu en l'apartat de ciències naturals i tindreu al vostre abast diversos temes referits)


ELS ANIMALS

http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/animalplanta/index.htm (Explica mitjançant una animació com s'alimenten i respiren els animals i les plantes).

http://www.xtec.cat/~gmedina/projecte/index.html
http://www.zoobarcelona.com/ZOO_Barcelona/Catalan/fitxes/marcos.htm (Són fitxes amb imatges, característiques fisològiques i alimentícies dels animals).
http://www.supersaber.com/zoo.htm (castellà)
http://www.supersaber.com/carreraMAMIFEROS.htm (castellà)
http://www.supersaber.com/ocaVisi.htm (castellà)
http://urbanext.illinois.edu/insects_sp/index.html (castellà)
http://www.edu365.cat/aulanet/ciencia/ (Ciències naturals: Animals)
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3080 (Animals)
http://www.ign.es/ign/home/flash/mi_amiga_la_tierra/home.swf (Biosfera)

LES PLANTES
http://www.edu365.cat/aulanet/ciencia/
(Ciències naturals: Plantes)
http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/animalplanta/index.htm (Plantes / Fotosíntesi-Respiració)
http://www.edu365.cat/eso/acollida/mud_mots/nomcosa1/exercicis/05/intro01.htm (Bèsties i plantes)
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3080

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=2164
(Plantes: La reproducció)
http://www.ign.es/ign/home/flash/mi_amiga_la_tierra/home.swf (Biosfera)

EL DIA I LA NIT: UN MÓN EN MOVIMENT
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared01/sistema_solar/indexflash.htm (castellà)
http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/tempsclima/index.htm
http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/mediambient/index.htm
http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/energia/index.htm
http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/estacions/index.htm
http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/lluna/index.htm
http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/univers/index.htm
http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/index.htm (Jclic: Coneixement del Medi Social 6è. de Primària) (Vivim al planeta Terra)
http://www.ign.es/ign/home/flash/mi_amiga_la_tierra/home.swf (Sistema solar)
http://www.ign.es/ign/home/flash/mi_amiga_la_tierra/home.swf (Atmosfera)

HO MESUREM TOT PER INVESTIGAR
http://www.edu365.cat/aulanet/ciencia/ (Física)
http://conteni2.educarex.es/mats/14469/contenido/ (castellà)
http://www.angeldaban.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=126
http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/meteocom/comar.htm
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/index.htm (Jclic: Mesures usuals de longitud)
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/index.htm (Jclic: Activitats del grup “Interface”) (Massa. Capacitat i longitud)
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/index.htm (Jclic: Pesa pensant) (Massa)
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/index.htm (Jclic: Activitats per a 5è. de Primària) (Longitud i pes)
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3080
: El pas del temps

ESTALVIEM AIGUA: PREPAREM EL FUTUR
http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/aigua/index.htm
http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/mediambient/index.htm
http://www.edu365.cat/aulanet/ciencia/ (Ciències naturals: Ecologia)
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3080 (L’aigua: Qualitats)
http://www.ign.es/ign/home/flash/mi_amiga_la_tierra/home.swf (Hidrosfera)

LES MÀQUINES
http://www.edu365.cat/aulanet/ciencia/ (Física: Màquines)
[[http://www.google.es/search?hl=ca&q=màquines+simples&btnG=Cerca+amb+Google&meta|http://www.google.es/search?hl=ca&q=m%C3%A0quines+simples&btnG=Cerca+amb+Google&meta]][[http://www.google.es/search?hl=ca&q=màquines+simples&btnG=Cerca+amb+Google&meta=|=]] (Màquines Simples)
http://www.xtec.cat/~jsolson7/eso/maquines/maquines.htm (Màquines Simples i Complexes)

EL SO, EL SOROLL I EL SILENCI
http://www.edu365.cat/aulanet/ciencia/ (Física: So)

EL NOSTRE CEL
http://www.edu365.cat/aulanet/ciencia/ (Física: Llum)
http://www.edu365.cat/aulanet/ciencia/ (Física: So)
http://www.edu365.cat/aulanet/ciencia/ (Física: Energia)

EL SÒL I SUBSÒL. FONTS D’ENERGIA
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3080 (Els materials naturals; Elaborats)
http://www.ign.es/ign/home/flash/mi_amiga_la_tierra/home.swf (Litosfera)
http://www.edu365.cat/aulanet/ciencia/ (Física: Formes d’energia)


ENS RELACIONEM AMB L’ENTORN

http://www.edu365.cat/aulanet/ciencia/ (Ciències naturals: Sensitivitat i resposta)
http://www.edu365.cat/aulanet/ciencia/ (Ciències naturals: Ecologia: Influència de l’home)

CICLE DE L’AIGUA
**Abastiment i reciclatge de l'aigua al Maresme**
El cicle de l'aigua