Recent Changes

Tuesday, May 21

 1. page BLOCS, WEBS I WIKIS (DE DIFERENTS CENTRES) edited ... AA IES La Serreta Bloc de l'aula d'acollida de l'IES La Serreta de Rubí, amb molts recursos p…
  ...
  AA IES La Serreta
  Bloc de l'aula d'acollida de l'IES La Serreta de Rubí, amb molts recursos per a l'alumnat nouvingut, en diferents llengües
  https://soundcloud.com
  (view changes)
  1:35 am
 2. page BLOCS, WEBS I WIKIS (DE DIFERENTS CENTRES) edited ... AA IES La Serreta Bloc de l'aula d'acollida de l'IES La Serreta de Rubí, amb molts recursos p…
  ...
  AA IES La Serreta
  Bloc de l'aula d'acollida de l'IES La Serreta de Rubí, amb molts recursos per a l'alumnat nouvingut, en diferents llengües
  https://soundcloud.com
  (view changes)
  1:33 am
 3. page Llengua catalana edited ... Activitats JClic: cerca d'activitats educatives multimèdia de llengua catalana. Lèxic: ... …
  ...
  Activitats JClic: cerca d'activitats educatives multimèdia de llengua catalana.
  Lèxic:
  ...
  TRANSPORTS: {http://c1.wikicdn.com/i/mime/32/application/x-rar.png} transports.rar
  ELS
  transports.rar {transports.rar}
  ELS
  VESTITS: {http://c1.wikicdn.com/i/mime/32/application/x-rar.png} vestits.rar
  LA
  vestits.rar {vestits.rar}
  LA
  VIVENDA: {http://c1.wikicdn.com/i/mime/32/application/x-rar.png} vivenda.rar vivenda.rar {vivenda.rar}
  ELS OFICIS: Aprenem amb els oficis (activitat JClic)
  {LA MACEDONIA.doc} Recepta de cuina amb imatges.
  {Menú.doc} Menú i llista de la compra.
  {http://c1.wikicdn.com/i/mime/32/application/msword.png} el el cos FOTOS.doc Fotos{el cos FOTOS.doc} Fotos de diferents
  ...
  Garraf.
  {http://c1.wikicdn.com/i/mime/32/application/msword.png} Model Model de descripció física.doc Foto{Model de descripció física.doc} Foto d'una cara
  ...
  Garraf.
  {http://c1.wikicdn.com/i/mime/32/application/msword.png} dau cara.docDau dau cara.doc {dau cara.doc} Dau on surten
  {loto_animals.doc} Imatges per jugar a la loteria.
  {Vocabulari_visual_animals.doc} Material força complert. Extret de l'Educació Compensatòria del Bages, Osona i Vallès Oriental.
  ...
  Viure a Catalunya: Vocabulari bàsic que consta de dues parts: una primera part de vocabulari en imatges i una segona part integrada per una guia de conversa molt breu.
  dcvb.iecat.net Diccionari Català-Valencià-Balear.
  Vocabulari català-àrab bàsic Vocabulari àrab- català bàsic المفردات الأسايسة العربية و الكتالانية بين التلاميذ و الأساتذة
  Vocabulari català- xinès bàsicLèxic de supervivència xinès: 汉字词典大全. Shuanglong Wu 吴双龙

  {tornar.jpg}

  (view changes)
  1:01 am

Tuesday, September 18

Wednesday, January 18

Friday, December 9

 1. page Llengua catalana edited ... Adaptació de lectures per a alumnes nouvinguts: textos escollits són d’estructura simple i de …
  ...
  Adaptació de lectures per a alumnes nouvinguts: textos escollits són d’estructura simple i de llenguatge senzill. Aquestes lectures estan adreçades a alumnat nouvingut amb domini de les habilitats de descodificació.
  Comencem: material que ofereix un conjunt d’activitats i propostes didàctiques per facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana
  Edu365.cat :Edu365.cat: activitats per
  El Mercat:Es presenten una sèrie de situacions comunicatives en el context d’un mercat, a partir de les quals es treballen les habilitats lingüístiques. Els continguts s’estructuren en quatre apartats (lèxic, frases, diàlegs i textos) i es presenten en diferents nivells de dificultat.
  Vincles: Llengua catalana per a l’alumnat d’incorporació tardana. Té com a objectiu exercitar les quatre habilitats pròpies de tota competència comunicativa (escoltar, parlar, llegir i escriure).
  ...
  Genmagic (Portal de Investigación y Creación Multimedia Educativa): activitats interactives multimèdia.
  www.parla.cat Espai virtual d'aprenentatge que posa a l'abast de tothom materials per aprendre la llengua catalana.
  www.intercat.cat/ca/aprenc-catala: Pàgina web de recursos i materials creada per els serveis lingüístics de nou universitats catalanes i de l'Oficina de Política Lingüística amb la finalitat d'aprendre la llengua i la cultura catalanes.
  www.xtec.net/~mgil2243>: Pàgina de recursos per a l'aula d'acollida elaborada per Marc Gil
  Activitats JClic: cerca d'activitats educatives multimèdia de llengua catalana.
  ...
  dcvb.iecat.net Diccionari Català-Valencià-Balear.
  {tornar.jpg}

  (view changes)
  12:16 am
 2. page RECURSOS PER AL PROFESSORAT edited ... http://phobos.xtec.cat/dsantama/ : Pàgina web de recursos per a l'acolliment lingüístic elabor…
  ...
  http://phobos.xtec.cat/dsantama/ : Pàgina web de recursos per a l'acolliment lingüístic elaborada per Damià Santamaria, assessor TECNO-LIC de l'Urgell.
  www.xtec.net/~mgil2243 Pàgina de recursos per a l'aula d'acollida elaborada per Marc Gil.
  www.intercat.cat/ca/aprenc-catala: Pàgina web de recursos i materials creada per els serveis lingüístics de nou universitats catalanes i de l'Oficina de Política Lingüística amb la finalitat d'aprendre la llengua i la cultura catalanes.
  http://blocs.xtec.cat/formaciofrancesc: Pàgina de recursos per treballar la llengua catalana elaborada per IUFM de Perpinyà.
  http://aulaacollidaitaca.wikispaces.com: Pàgina web amb materials per treballar amb l'alumnat nouvingut.
  (view changes)
  12:14 am

Thursday, October 13

 1. page RECURSOS PER AL PROFESSORAT edited ... www.xtec.net/~mgil2243 Pàgina de recursos per a l'aula d'acollida elaborada per Marc Gil. htt…
  ...
  www.xtec.net/~mgil2243 Pàgina de recursos per a l'aula d'acollida elaborada per Marc Gil.
  http://blocs.xtec.cat/formaciofrancesc: Pàgina de recursos per treballar la llengua catalana elaborada per IUFM de Perpinyà.
  http://aulaacollidaitaca.wikispaces.com: Pàgina web amb materials per treballar amb l'alumnat nouvingut.
  webquestcat.cat Activitats per treballar en grup.
  www.internostrum.com Sistema de traducció automàtica Català-Castellà Castellà-Català.
  (view changes)
  5:26 am
 2. page RECURSOS PER AL PROFESSORAT edited ... http://phobos.xtec.cat/dsantama/ : Pàgina web de recursos per a l'acolliment lingüístic elabor…
  ...
  http://phobos.xtec.cat/dsantama/ : Pàgina web de recursos per a l'acolliment lingüístic elaborada per Damià Santamaria, assessor TECNO-LIC de l'Urgell.
  www.xtec.net/~mgil2243 Pàgina de recursos per a l'aula d'acollida elaborada per Marc Gil.
  http://blocs.xtec.cat/formaciofrancesc: Pàgina de recursos per treballar la llengua catalana elaborada per IUFM de Perpinyà.
  webquestcat.cat Activitats per treballar en grup.
  www.internostrum.com Sistema de traducció automàtica Català-Castellà Castellà-Català.
  (view changes)
  5:15 am

Tuesday, March 29

 1. page BLOCS, WEBS I WIKIS (DE DIFERENTS CENTRES) edited ... AA IES La Serreta Bloc de l'aula d'acollida de l'IES La Serreta de Rubí, amb molts recursos p…
  ...
  AA IES La Serreta
  Bloc de l'aula d'acollida de l'IES La Serreta de Rubí, amb molts recursos per a l'alumnat nouvingut, en diferents llengües
  {M_Gil.jpg}
  Web de Marc Gil
  Pàgina de recursos per a l'aula d'acollida elaborada per Marc Gil.
  Web de Damià Santamaria
  Pàgina web de recursos per a l'acolliment lingüístic elaborada per Damià Santamaria, assessor TECNO-LIC de l'Urgell.

  (view changes)
  3:59 am

More